Ondetecteerbaar

Als iemand hiv heeft en de hoeveelheid virus in het bloed niet meetbaar is, dan heet dat ondetecteerbaar.  Mensen met hiv hebben medicijnen nodig om gezond te blijven. Als de hiv-behandeling goed werkt, dan wordt de hoeveelheid hiv in het bloed (viral load) zo klein dat het niet meer te meten valt.  Als iemand minstens 6 maanden ondetecteerbaar is, dan kan die persoon hiv niet meer op zijn of haar sekspartners overdragen.

Seks ABC