Cisgender

Cisgender betekent: 'niet transgender'. Dus: je bent geboren als jongen, en je voelt je ook helemaal jongen. Of je bent geboren als meisje, en je voelt je ook helemaal meisje. Bij transgender personen is dat juist niet zo. Zij voelen zich niet (helemaal) thuis bij de sekse waarmee ze zijn geboren. "Cis" en "trans" komen uit het latijn. Cis betekent "aan deze kant", trans betekent "eroverheen" of "erdoorheen".

Meer over transgender zijn.

Seks ABC