Cisgender

Cisgender betekent: 'niet transgender'. Dus: je bent geboren als jongen, en je voelt je ook jongen. Of je bent geboren als meisje, en je voelt je ook meisje. Bij transgender personen is dat juist niet zo. Zij voelen zich niet (helemaal) thuis bij de sekse waarmee ze zijn geboren. Cis en trans komen uit het latijn. Cis betekent 'aan deze kant', trans betekent 'eroverheen' of 'erdoorheen'.

Lees meer over transgender zijn

Seks ABC