Naar topnavigatiemenuNaar hoofdnavigatiemenuNaar hoofdinhoud

Regio Limburg - Nieuws

Limburg, 24 oktober 2013.

Start Centrum Seksueel Geweld (CSG) Limburg

Limburg heeft sinds kort een Centrum Seksueel Geweld (CSG). Dit centrum is een samenwerkingsverband van de beide GGD’en in Limburg, Politie, het Openbaar Ministerie en meerdere zorgpartners. De coördinatie is in handen van de GGD Zuid Limburg. Het Centrum Seksueel Geweld Limburg biedt integrale (medische, psychische en forensische) zorg aan alle slachtoffers van recent seksueel geweld. Ongeacht geslacht en leeftijd.

Het is 24 uur per dag / 7 dagen per week bereikbaar voor slachtoffers en verwijzers via T 088 1191 888.

Slachtoffers

Veel mensen, ongeacht leeftijd en geslacht, worden slachtoffer van seksueel geweld. Volgens een landelijk rapport (Bakker et al., 2009) hebben 12% van de vrouwen en 3% van de mannen ooit een verkrachting meegemaakt en hebben 4 op de 10 vrouwen in hun leven ooit een keer te maken gehad met seksueel geweld. Onderzoek in 2012, onder jongeren in Limburg, laat zien dat 47% van de 21- tot 24-jarige vrouwen en 26% van de mannen in deze leeftijdscategorie ooit gedwongen is tot seksuele handelingen. Van de 21- tot 24-jarige vrouwen heeft 1 op de 5 een verkrachting meegemaakt.

Schaamte en schuldgevoelens

Slachtoffers zoeken door schaamte en schuldgevoelens vaak geen of veel te laat hulp. Het hulpaanbod voor slachtoffers van recent seksueel geweld is bovendien versnipperd en slachtoffers weten daardoor vaak niet goed waar ze terecht kunnen (Hoing et al., 2003). De psychische, sociale en ook lichamelijke gevolgen van een verkrachting zijn groot, zeker als tijdige gerichte zorg uitblijft.

Laagdrempelig en multidisciplinair

Doel van het Centrum is slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk na het geweld laagdrempelig goede, gerichte zorg te bieden. Hiermee hoopt men de lange termijn gevolgen van seksueel geweld te voorkomen.

Wat biedt het Centrum Seksueel Geweld Limburg?

Het centrum biedt geïntegreerde medische, psychosociale en forensische zorg aan slachtoffers van recent seksueel geweld. Het slachtoffer krijgt hierdoor met zo min mogelijk hulpverleners te maken, wat de zorg minder belastend maakt. De zorg bestaat onder andere uit:

  • Preventie van besmetting met (seksueel) overdraagbare aandoeninge
  • Preventie van een ongewenste zwangerschap
  • Preventie en behandeling van andere lichamelijke gevolgen
  • Preventie en vroege behandeling van een PTTS (posttraumatische stress stoornis) of andere psychische gevolgen
  • Preventie van sociaal-maatschappelijke gevolgen van seksueel geweld
  • Forensische zorg (sporenonderzoek)

Voor wie is het centrum bedoeld?

Het centrum biedt zorg aan alle slachtoffers van recent seksueel geweld, met name verkrachting en aanranding, ongeacht leeftijd en geslacht. Ook slachtoffers die langer geleden te maken hebben gehad met seksueel geweld en nog geen hulp hebben, kunnen contact opnemen met het centrum. Afhankelijk van hun hulpvraag zal met hen naar gepaste zorg worden gezocht. Ook als het slachtoffer geen politie betrokkenheid wil, kan zij/hij terecht bij het CSG.

Meer informatie is ook te vinden op www.ggdz.nl en www.ggdlimburgnoord.nl

GGD Makes Sense

Sense Limburg

Wat hebben we je te bieden

Sense Limburg

Jongerenspreekuur

Sense Limburg

Voorlichting

Sense Limburg

Locaties Zuid-Limburg

Sense Limburg

Locaties Limburg-Noord

Sense Limburg